Podmínky

Objednávka

Objednávka je nezávazná a vzniká zasláním vyplněného formuláře emailem. Agentura Via Mia Italia zjistí dostupnost míst ubytovací kapacity v požadovaném termínu ve vybraných ubytovacích zařízeních a nejpozději do 2 pracovních dnů klienta telefonicky kontaktuje, v případě potřeby upřesnění jeho požadavku a/nebo mu zašle konkrétní vypracovanou cenovou nabídku. Od klienta se očekává, že nejpozději do 3 dnů (v období vysoké sezóny) nabídku potvrdí. Po tuto dobu je požadovaná ubytovací kapacita pro klienta rezervována formou předkupního práva. Nebude-li nejpozději do 3 dnů klientem nabídka ubytování potvrzena, rezervace se tímto ruší.

Rezervace

Ihned poté, co klient odsouhlasí cenovou nabídku ubytování, bude mu zasláno oficiální potvrzení o jeho rezervaci s číslem účtu, ve kterém bude vyzván k úhradě 50% zálohy částky cenové nabídky formou mezinárodního bankovního převodu. Záloha musí být uhrazená nejpozději do 3 pracovních dnů; klient je povinen, ihned po uskutečnění platby, zaslat emailem agentuře Itálie-cestování doklad o provedení platby. Obdržená záloha bude obratem předána příslušnému ubytovacímu zařízení, jemuž objednavatel, osobně a na místě, uhradí doplatek ve dni příjezdu.

Nabytí platnosti rezervace

Rezervace nabývá platnosti po obdržení výše uvedené zálohy agentuře Via Mia Italia, objednavateli zašle voucher nebo-li potvrzení o jeho ubytování s adresou, kontaktní osobou a mapou, včetně detailního popisu, jak se na místo dostane.

Ceny

Uvedené ceny jsou za pronájem apartmánu, celé usedlosti nebo soukromé vily vždy za týdenní pobyt s příjezdem v sobotu a odjezdem v sobot (v období vysoké sezóny); v ceně je většinou zahrnuto: ložní prádlo, ručníky, konečný úklid, spotřeba energií. V zimním období se připlácí za vytápění. U větších skupin, tématických pobytů a zájezdů, vypracováváme ceny na míru.

Příjezd na místo

Se předpokládá v odpoledních hodinách od 16:00 do 19:00 hod, kdy jsou už ubytovací zařízení uklizená a připravená k předání. Při příjezdu se od klienta očekává předání pasu a doplatek osobně a na místě přímo majitelovi nebo zodpovědné osobě, která má ubytování na starosti. Odjezd se předpokládá v dopoledních hodinách.

Odpovědnost

Agentura Via Mia Italia, vynakládá maximální péči při výběru ubytovacích zařízení a služeb tak, aby svým klientům mohla zajistit dovolenou podle svých očekávání a kromě své běžné péče a náplně zprostředkovatele se bude s maximálním úsilím snažit vyřešit jakýkoliv problém, který by nastal před a v průběhu pobytu. 

Agentura Via Mia Italia, ve své funkci zprostředkovatele mezi poskytovatelem ubytovacích a/nebo dalších služeb, nemůže být v žádném případě považována zodpovědná za neplnění těchto služeb, za nepředvídatelné poruchy a závady týkající se ubytovacích a/nebo jiných služeb. 

Agentura Via Mia Italia nemůže být zodpovědná: za jakoukoli škodu na osobách a případně na věcech utrpených klientům během pobytu v Itálii z jakéhokoli neodvoditelného důvodu, z důvodu vyšší moci, jako přírodní katastrofy, epidemie, stávky, války, teroristické útoky, atd. – možnosti, na něž se vztahují mezinárodně platné normy, a/nebo řidičům, a/nebo společníkům, a/nebo dopravním prostředkům, ani stejně tak za škody případně způsobené jimi samými podnikatelským subjektům, u nichž budou způsobeny. Je klientovým vlastním právem volby a zodpovědností zajistit si nezbytné přiměřené platné pojistné krytí pro všechny shora citované možnosti.

Zrušení

V případě zrušení, následujícího po odeslání zálohy ze strany objednavatele z jakéhokoli důvodu, se považuje za samozřejmé, že se ubytovací subjekt společně s agenturou Via Mia Italia dohodne na řešení vzniklé situace a případné refundaci, vyplývající z italských zákonů. 

V zájmu agentury Via Mia Italia je se s klientem vždy dohodnout k jeho maximální spokojenosti s nabídkou možnosti využít poskytnutou zálohu v průběhu následujících 12 měsíců a termín pobytu tak přesunout.

Je v našem jediném zájmu, aby vaše dovolená v Itálii byla nezapomenutelným zážitkem a přesto, že komunikace s námi je možná jen prostřednictvím internetu a telefonu, se snažíme již od začátku s našimi klienty navázat co nejosobnější kontakt. 

Užitečné informace

Majitelka agentury Via Mia Italia, paní Renata Kostelníková, se většinou se svými klienty osobně setkává na místě předání ubytovacího zařízení a předává jim doporučení na itineráře, gastronomické tipy a užitečné rady, rezervace do galerie Uffizi a jiných muzeí, rezervace obědů na farmách a ve vinařských podnicích, atd.

Pobyty v apartmánech, soukromých vilách a usedlostech, jsou v období vysoké sezóny vždy od soboty do soboty.

Klienty, kteří budou mít potřebu odběru elektrické energie pro přivezené elektrospotřebiče a přístroje, upozorňujeme, že ve většině případů je potřeba použít redukci. Redukci lze snadno zakoupit v kterémkoliv obchodě domácích potřeb a elektrospotřebičů v Itálii.